Carmanager-B2B For Professional Car Dealers
    English    Deutsch    Français    Espana    Italiano    Polski    Română    Hvratski    Nederlands 
 
Home
Aanbiedingen
Koopjes
Transitplaten
Fotogalerij

Gratis Registreren
Paswoord vergeten?

Mijn gegevens
Mijn biedingen
Mijn bestellingen

Spelregels
Algemene Voorwaarden
 
Contacteer ons

Help
 
Bezoekers: 11.785.065
Het is nu 10:08:19

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding
De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Carmanager, een divisie van CARMANAGER BVBA, Molenbeekdal 1, B-1731 Zellik (Belgium).
Carmanager verleent een platform voor het aanbieden, verkopen en veilen van nieuwe en tweedehandswagens. Carmanager treedt op als bemiddelaar tussen verkoper en koper.
De aangeboden voertuigen worden verkocht als vrij en onbelast.
Het gebruik van deze website is gratis en exclusief voorbehouden aan professionele autohandelaars of hun gelegitimeerde vertegenwoordigers.
Alle personen die zich registreren om te kopen hebben de algemene voorwaarden van Carmanager gelezen en goedgekeurd en worden beschouwd als koper.
 
2. Registreren
Elke gebruiker van de website zal zich moeten registreren. Door te registreren verkrijgt de gebruiker een gebruikersnaam en paswoord. Deze gegevens mogen in geen geval worden doorgegeven aan derde partijen tenzij anders overeengekomen.
 
3. Privacy clausule
De gegevens van de geregistreerden zullen enkel mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden met betrekking tot de website van Carmanager.
 
4. Kopen
De koper is hij die een bod uitbrengt op een aangeboden voertuig. Met koper worden gelijkgesteld de zaakvoerder, de aangestelde, de gelegitimeerde vertegenwoordiger van een vennootschap of de zelfstandige handelaar.
Om als koper te kunnen optreden zal de gebruiker zijn bedrijfsgegevens moeten invullen opdat Carmanager de identiteit van de koper kan verifiëren. Indien zou blijken dat de gegevens onvolledig of misleidend kunnen worden geïnterpreteerd heeft Carmanager het recht de gebruiker uit de database te verwijderen.
Van zodra de koper een bod uitbrengt komt een onherroepelijke bestelling tot stand.
 
5. Aanvaarding van het hoogste bod
Indien de verkoper het hoogste bod heeft aanvaard stuurt Carmanager een verkoops-overeenkomst met de gegevens van de koper, de gegevens van het voertuig en de gegevens van de verkoper.
De verkoper wordt binnen een termijn van 24u verwittigd over de toewijzing van het voertuig. Voor voertuigen komende van financiële instellingen bedraagt de bedenktijd van de verkoper om het bod te aanvaarden 1 week.
 
6. Verkoopsovereenkomst
De verkoopsovereenkomst moet binnen een termijn van 24u na ontvangst ondertekend en gestempeld naar Carmanager worden teruggefaxt.
De ondertekening van de verkoopsovereenkomst door de de koper en de verkoper maakt de koop als definitief en onherroepelijk. De koper beschikt over een termijn van 5 dagen om te betalen. Indien de koper zijn verplichtingen niet zou nakomen kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding eisen van 10% op de verkoopprijs en heeft de verkoper het recht het voertuig terug aan te bieden of de uitvoering van de overeenkomst te eisen met alle rechtsmiddelen en voorbehoud van alle rechten.
Bij het niet uitvoeren van de verkoopsovereenkomst zal Carmanager een forfaitaire schadevergoeding per voertuig berekenen aan de koper.
 
7. Betaling
De betaling moet gebeuren via bankoverschrijving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de betaling dient te geschieden van de bankrekening van de vennootschap of zelfstandige naar de rekening van de verkoper. Alle bankkosten zijn ten laste van de koper.
 
8. Levering
De levering van het voertuig kan slechts plaatsvinden van zodra de betaling op de rekening van de verkoper is geregistreerd. De koper wordt hierover bericht door de verkoper. Voor intracommunautaire leveringen zijn volgende documenten vereist:

1. statuten vennootschap + vermelding in het handelsregister
2. copie identiteitskaart zaakvoerder
3. toekenning intracommunautair BTW nummer
4. ondertekening bestelbon uitgaande van de verkoper
5. vervoerdocument naar land van bestemming/koper: CMR of verklaring vervoerder met volmacht van de zaak-voerder indien hij zelf geen zaakvoerder is

De verkoper kan de levering weigeren indien hij niet over al deze documenten beschikt zelfs al werd de betaling geregistreerd.
 
Aansprakelijkheid verkoper: verborgen gebreken
De verkoper vrijwaart de koper voor verborgen gebreken die bestonden bij het sluiten van de koop. Niet de verkoper en noch Carmanager kan aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die voortvloeien uit normale slijtage of normaal gebruik.
 
Aansprakelijkheid Carmanager: gegevens voertuigen
Carmanager is aansprakelijk voor de juistheid van de zichtbare gegevens en toestand van de voertuigen. De koper zal zich enkel kunnen verhalen indien de kosten of waardevermindering veroorzaakt door de onjuistheid van de gegevens het bedrag van 300 euro per voertuig overstijgt.
 
Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn niet van toepassing tussen professionele verkopers en kopers. Er is dus geen garantie. De voertuigen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en gekend door de koper.
 
Geschillen
Elke betwisting of geschil zal in eerste instantie geregeld worden door een college van 4 personen

1. Uzelf
2. De verkoper
3. Carmanager
4. Een onafhankelijk auto-expert aangeduid door loting
 
Bevoegde rechtbanken
Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.